Teknik

Här hittar du teknisk information om vanligt förekommande styrsystem för ljusreglering, viktigt att tänka på vid användning av HF-don, information om ljuskällor etc. Du kan både läsa direkt och har även möjlighet att ladda ner informationen som PDF-filer.
Vi presenterar även det system för inbyggd nödljusdrift vi erbjuder som tillval i en del av våra armaturer, samt även andra specialfunktioner.

Under Länkar hittar du även direkthänvisning till registrering för 5 års garanti hos zobras leverantörer Osram, Tridonic och Philips.