Ladda ner som PDF

Nu använder vi elektronisk förkoppling i alla våra armaturer


Användning av HF-don i armaturer ger främst miljömässiga vinster. Energiförbrukningen blir betydligt lägre och inomhusmiljön blir bättre genom t. ex. flimmerfritt ljus. Det ger också möjlighet till individuell ljusreglering för varje armatur. Dessutom får ljuskällan en längre livslängd. Samtliga armaturer i denna produktkatalog är utrustade med elektroniska förkopplingsdon. Vi använder HF-don från Tridonic, Philips, OSRAM eller Helvar. Har du specifika önskemål försöker vi givetvis att hjälpa till med detta, så tveka inte att fråga.

Vissa HF-don har en inbyggd funktion för att detektera och indikera över- eller underspänning i anläggningen (se Intelligent Voltage Guard för mera information). Högfrekvent (HF) drift av lysrörsarmaturer ger framför allt miljömässiga vinster, genom lägre energiförbrukning.

HF-drift ger även förbättringar av den nära inomhusmiljön på våra arbetsplatser, bl. a. genom flimmerfritt ljus men även möjligheten att individuellt ljusreglera varje armatur. Detta kräver dock ett HF-don för ljusreglering.

Varför välja armaturer med HF-don

HF-don för drift av lysrör ger flera fördelar jämfört med användning av konventionella, magnetiska reaktorer. HF-donet driver lysrören med en hög frekvens, vanligtvis ca 40 kHz, att ställas mot frekvensen i nätspänningen (50 Hz) för den konventionella reaktorn.
Den höga frekvensen ger bl. a. flimmerfritt ljus och reducerar risken för medicinska besvär. Också den stroboskopiska flimmereffekten som främst upplevs i det perifera seendet och vid bildskärmsarbete elimineras helt.
Vid tändning startar ljuskällan mjukt och direkt utan obehagliga blinkningar – starttider från 0,5 - 1,5 sek. HF-donet ger även ökad livslängd åt ljuskällan, och när ett lysrör är defekt kopplas det automatiskt ifrån. Med HF-don ökar ljusutbytet (lm/W) jämfört mot drift med konventionell reaktor. Det handlar här om direkta besparingar på minst 10 procent.

HF-donet har även lägre egenförluster än konventionella reaktorer och därmed lägre temperaturstegring. Det i sin tur leder till lägre temperatur internt i armaturen och i anläggningen – vilket betyder minskad effekt för att kyla lokalen.

Fördelar med HF elektroniska driftdon
–    Förbättrad ljuskvalitet jämfört mot konventionella reaktorer – flimmerfritt ljus.
–    Energibesparing.
–    Snabb blinkfri start av ljuskällor – 0,5  - 1,5 sek.
–    Förlänger ljuskällans livslängd.
–    Låg egenvikt.
–    Radioavstörning och elektromagnetisk kompatibilitet.
–    Låg egenuppvärmning.
–    Automatisk frånkoppling av defekta ljuskällor.
–    Möjlighet till ljusreglering vid val av reglerbart HF-don.
–    Driver alltid ljuskällan med optimala värden för bästa prestanda.
–    Klarar generellt en nätspänning på 230 - 240V. AC +/-10 procent där underspänning är mera kritiskt för donet än överspänning.