Ladda ner som PDF

Allmänt om ljuskällor

Här följer generell information för ljuskällor och olika grundtyper avseende egenskaper för t. ex. ljusreglering, livslängd, lämpliga miljöer och armaturernas placering m. m. Vi följer alltid rekommendationerna från Svenska Belysningsbranschen och Lampa-gruppen. Utförligare information finns att tillgå på www.zobra.se.

Ljusutbyte – vad är möjligt i teorin

Idag är det stort fokus på energieffektivitet och ljusutbyte. För att sätta allt i rätt perspektiv börjar vi med ljusutbytet i teorin. Om vi kan anta att vi klarar 100 procent effekt­ivitet, hur mycket ljus skulle vi kunna alstra av 1 W förbrukad energi? Synligt gult ljus ~555 nm - 1W = 683 lm. Synligt vitt ljus ~380-780 nm - 1W ~200 lm.

Lysrör och kompaktlysrör
Kompaktlysrör och raka lysrör (T5/T8) är dominerande i armaturer för allmänljus i offentlig miljö. Ljusutbytet för lysrör och kompaktlysrör ligger idag på ~80 - 115 lm/W. Här finns det ett flertal olika tekniska lösningar som lämpar sig för olika miljöer och applikationer. Det råder skillnader i egenskaper för kalla eller varma utrymmen, ljusregleringsegenskaper, placering av armaturen m. m. Olika varianter är Cold spot (standardlysrör), Amalgam-teknik, Longlife och Energysaver/Eco-lysrör. Här följer några tips för bästa möjliga effektivitet och livslängd på ljuskällan.

Raka lysrör T5 (Ø 16 mm)
Cold spot – framförallt lämplig till normalt inomhusklimat +25º C, och när ljusreglering önskas. Ljuskällan måsta brännas in på 100 procent effekt i >100 tim innan ljusreglering sker. Kalla punkten är en mätpunkt som är avgörande för ljusutbytet. Felaktig placering kan leda till ett bortfall på upp till 10-15 procent av det totala ljusflödet. Kalla punkten sitter i sockeln vid märkningen och en armatur för två eller flera rör måste alltid ha stämpeln placerad i samma ände av armaturen. Observera att vid vertikalt monterad armatur med T5-lysrör skall kalla punkten vara placerad nedtill i armaturen.

Amalgam-lysrör
Generellt finns dessa i High Output-utförande, alltså effekterna 24, 39, 49, 54 och 80 W. Ljusflödet är optimerat över ett bredare temperaturintervall – >90 procent av det maximala ljusflödet mellan +5 till +70º C. Amalgamtekniken är inte lämplig för ljusreglering till nivåer under 30 procent ljusflöde.

Longlife-lysrör
Likt cold spot men innehåller mera kvicksilver och klarar därför en avsevärt högre livslängd. De lämpar sig för utrymmen med hög nyttjandegrad och extrema takhöjder eller svår åtkomst för service och underhåll.
Longlife finns framförallt i HO-effekterna 49, 54 och 80 W, (finns även i HE från vissa tillverkare). Servicelife upp till 45 000 h. De är inte lämpliga att ljusreglera på samma sätt som Cold spot. Det är extra viktigt att tänka på att armaturen kan behöva service i form av rengöring, för bibehållet ljusflöde, på grund av sin långa livslängd.

Energysaver/Eco-lysrör
En ny typ av lysrör som också bygger på cold spot, där ljusflödet optimerats för lägre energiförbrukning. Upp till 10 procent energibesparing är möjligt ihop med rätt typ av HF-don. Finns i både HE och HO-utförande. Konstant ström ger en energibesparing på 10 procent. Konstant effekt ger en ökning av ljusflödet med 10 procent.

Raka lysrör T8 (Ø 26 mm)
Även T8-lysröret har vidareutvecklats och finns i flera typer, generellt liknande skillnader som för T5, bortsett från cold spot. Kalla punkten i standard T8-röret sitter vid rörets mitt, och påverkas inte på samma sätt som T5. Inbränning av ljuskällan på 100 procent effekt i 100 tim. skall ske innan ljusreglering även här.

Kompaktlysrör och Cirkel T5 lysrör
Kompaktlysrör finns generellt i samma typer som T5-lysrör, och det gäller också skillnaderna i egenskaper. Alltid inbränning av ljuskällan på 100 procent effekt i >100 tim innan ljusreglering. Kalla punkten på kompaktlysrör av cold spot typ sitter vid glasöverbryggningen mellan ”fingrarna”. Även här är kalla punkten avgörande för ljusflödet, och vid flera ljuskällor i en armatur skall stämpeln vara placerad i samma riktning. Vid placering av Cirkel T5-ljuskällor vertikalt, t. ex. vid väggmontering, skall stämpeln på röret peka nedåt. För Cirkel T5 är kalla punkten något mera svårdefinierad, men kan även här anges omkring lysrörets stämpel.
Energysaver/Eco är en av marknadens bästa lösningar med tanke på energieffektivitet, livslängd och kvicksilverinnehåll. De finns idag som 14 och 17 W. Våra armaturer med tilläggsnamn Energy är alltid utrustade med HF-don för den typen av ljuskälla.

LED – Light Emitting Diode

LED-tekniken har idag nått nivåer på ljusflöde och ljuskvalitet bra nog för att vara konkurrenskraftiga som allmänljus. Tekniken är väldigt temperaturberoende, vilket ställer högre krav på armaturens utformning. Tekniken är svår att jämföra inom LED, men också mot traditionella ljuskällor p. g. a. stora variationer i redovisningen av data. Standardiseringsarbetet pågår för fullt, både vad gäller armaturstandarder och normer gällande projektering och redovisning av LED-armaturer. Se följande sidor för mera information om viktiga faktorer.
För LED-moduler till allmänljus används idag framförallt två metoder. Rena enkelchip som placeras på en PCB (kretskort) ger utrymme för mer unika lösningar gällande LED-kortets form, storlek, kylning, optik, etc. Den andra vanligt förekommande metoden är LED-moduler som mer kan likna en färdig standardiserad ljuskälla. En standard (Zhaga) är under utarbetning där LED-modulerna ska uppfylla vissa krav som storlek och mått på infästningshål osv. Fördelen med den senare tekniken är bl. a. enklare service och utbytbara enheter, samt att fler fabrikat av moduler passar till en och samma armaturdesign. LED lämpar sig väl för ljusreglering där intervallet är 0-100 procent. För utförligare teknisk specifikation över våra LED-armaturer se www.zobra.se.