Ladda ner som PDF

Användartips
HF-don förutsätter att rätt ljuskälla (rätt typ) av rätt effekt (Watt) används. Om ett lysrör i armaturen är defekt, släcker HF-donet automatiskt samtliga lysrör som är anslutna till donet. Nätspänningen skall alltid brytas vid byte av ljuskällor!


Jordfelsbrytare

Ett HF-don ger max 0,5 mA läckström. Alla lysrörsarmaturer, oavsett driftdon, får ge max 1,0 mA läckström. Jordfelsbrytare kan lösa ut vid 0,5 x nominell ström. Därför kan exempelvis max 15 armaturer anslutas till en 30 mA jordfelsbrytare.

Faskompensering
Ingen faskompensering vid HF-drift av lysrör.

Livslängd och bortfall
HF-don av hög kvalitet håller normalt ca 50 000 tim, men under denna tid förekommer ett kontinuerligt bortfall på totalt ca 0,2 procent per 1 000 tim brinntid – totalt bortfall under hela livslängden uppgår till 10 procent.
Vid en brinntid om 12 tim/dygn motsvarar detta en livslängd på normalt 11-12 år. Om armaturerna däremot är tända dygnet runt handlar det om en förväntad livslängd på 5- 6 år.
Som tillval i industriarmaturerna under flik 5 kan du välja PC Industry, ett robust HF-don som lämpar sig bra för tuffa miljöer med t. ex. höga takhöjder vilket ofta medför extra kostnader vid service. Livslängd på 100 000 tim samt ett förväntat bortfall på endast 5 procent. (Mera information – se PC Industry).

Nätspänningen
Rätt nätspänning och rätt kvalitet på denna är viktiga förutsättningar för en väl fungerade belysningsanläggning. HF-don är ofta avsedda för 220 -240 VAC och är känsliga för både över- och underspänning. HF-don klarar en otillåten överspänning (> 294 V) under en kortare tid, men transienter och pikar (t. ex. åska) kan drastiskt förkorta livslängden.
Otillåten underspänning (< 198 V) är också skadligt för HF-donen, och korta spänningsfall är oftast mera kritiska än tillfälliga överspänningar.
Rätt kvalitet på nätspänningen är också avgörande för problemfri ljusreglering vid faspulsstyrning, då en ojämn nätspänning ofta leder till att armaturerna hamnar i otakt. Se mera info under faspulsstyrning/switchDIM.

Monteringstips
Var ytterst noggrann med inkopplingen – felaktig inkoppling kan förstöra HF-donen. Anslut alltid HF-donet i spänningslöst tillstånd vid byte.
Blanda inte elektromagnetiska reaktorer (induktiv last) och elektroniska HF-don (kapacitiv last) på samma säkring. HF-don skall monteras på kortast tänkbara avstånd från ljuskällan/ljuskällorna.
Undvik att montera armaturer med HF-don i onormalt varma miljöer. Generellt gäller alltid Ta +25o C = omgivningstemperatur. Om tveksamhet råder – kontakta alltid armaturtillverkaren. Som alternativ kan armaturer på begäran utrustas med PC Industry HF-don, som bättre tål extrema miljöer med höga temperaturer. Se även information om ljuskällor för temperaturens påverkan på lysrören.

Automatsäkringar

Om automatsäkringar används är det viktigt att dimensionera valet av säkring efter startstömmarna för det aktuella HF-donet. Då strömmarna varierar kraftigt mellan fabrikat och typ av HF-don rekommenderar vi kontroll med respektive don-tillverkare för vilken belastning som är möjlig per säkringstyp. Särskilt viktigt för don av multieffektstyp.