Ladda ner som PDF

Nödljussystem i lysrörsarmaturer

I belysningsanläggningar i offentlig miljö är det nödvändigt att ordna tillräcklig belysning också vid strömavbrott. Nödbelysningens viktigaste uppgift är att säkerställa en tillräcklig lägsta belysningsnivå som möjliggör säker evakuering av lokalen och tydligt visar räddningsvägarna.

Nödljusenheter för lysrör, användningsområden

Nödljusenheter från Tridonic är avsedda för drift med individuella batterier, vilket innebär att nödljusenhet och tillhörande batteri skall monteras direkt i armaturen.

Kompatibilitet
Nödljusenheter från Tridonic är byggda med 5-polig teknologi. Detta innebär att tändning och släckning sköts via fyra reläpoler och den femte kontrollerar och säkerställer den fördröjda återtändningen av ljuskällan efter strömavbrottet.
Detta betyder att ljuskällan kommer att återanslutas till driftdonet via de fyra polerna, varefter kontakten mellan nätspänningen och driftdonet etableras.

Funktionssätt
Nödbelysning med Tridonic nödljusenheter kan användas för kontinuerlig drift eller för drift i beredskapsläge.Vid kontinuerlig drift fungerar nödljusenheten tillsammans med det befintliga driftdonet i armaturen. Vid beredskapsläge ansluts ljuskällan direkt till enheten, och nödljusenheten svarar då ensamt för driften av ljuskällan.

Test av nödbelysningen
En regelbunden översyn av nödljuset erfordras för att säkerställa dess beredskap. Regelverket ställer därför ofta krav på regelbundna tester av nödljusarmaturer. Hos nödljusenheterna EM Basic och PC Combo kan funktions- och driftstester göras via strömavbrott eller med hjälp av en särskild testknapp på nödljusenheten (tillbehör).
Med EM Selftest-produkterna genomförs funktions- och drifttidsprov automatiskt vid riskfri tidpunkt. EM Pro Professional medger självtest eller kontroll- och svarssignaler via ett DALI-gränssnitt och en tvåtrådsbuss.

Lång livslängd

Nödljusenheter från Tridonic har en genomsnittlig livslängd uppgående till 50 000 tim under drift vid den maxi-malt tillåtna omgivningstemperaturen. Beräknat bortfall under livstiden är 0,2 procent per 1 000 tim.

Nödljussystem med individuella batterier erbjuder följande fördelar
–   Lägre installationskostnad.
–   Underhållsfria batterier.
–   Ökad säkerhet genom decentralisering.
–   Kan monteras i efterhand.
–   Enklare fördelning på olika faser och strömkretsar.