Ladda ner som PDF

Ljusreglering med analog 1-10 V DC styrsignal
HF-donets funktion: Vid ljusreglering med det analoga systemet 1-10 V DC, alstras en 10 Volt likspänning av HF-donet i armaturen. Denna används som armaturens styrsignal. Signalen är polaritetsberoende, vilket innebär att plus och minus inte får förväxlas. Detta bör särskilt uppmärksammas vid inkoppling av flera HF-don på samma styrledning, för samtidig ljusreglering.
Vid styrning av flera HF-don över samma styrledning sker detta genom parallellkoppling. När styrledning är obelastad ger HF-donet 100 procent av sitt ljusflöde.Det betyder att så länge styrledningen inte kopplas in ger armaturen sitt maximala ljusflöde och anläggningen fungerar som med standard HF-don för endast tänd- eller släckfunktion.

Vad krävs i anläggningen
Det vanligaste sättet att ljusreglera HF-donet är med en väggmonterad dimmer. Denna kan även vara utrustad med en inbyggd strömbrytare som bryter matarspänningen. Brytare brukar ha en begränsad kapacitet, vilket innebär en begränsning av antalet HF-don till ca 5 -10 st, även om potentiometern klarar att ljusreglera uppemot 50 st HF-don.  Ljusreglering kan även utföras på andra sätt, t. ex. med konstantljusstyrning, AV-paneler eller med fjärrkontroller.

Matning och styrledning tillåts att gå i samma kabel eller rör, men separata kopplings- och skarvdosor krävs, alternativt att dosan delas av med en skiljevägg. Vid långa kabellängder kan det däremot uppstå problem med inducerad spänning över styrledarna, som då kan påverka styrningen av armaturerna. Vid kabellängder upp till 300 meter är detta inget problem.

Gemensam 5-ledare kan användas för anslutning av armaturen till kopplingsdosan. Armaturer för 1-10 V DC från zobra: Armaturer förberedda för ljusreglering med 1-10 V DC levereras från zobra förberedd med reglerbart HF-don och koppling för 1-10 V ljusreglering. Anslutningsledning 5x0,75 mm² där 2 ledare utgör styrtrådar, vilka är polaritetsberoende (+/- får inte förväxlas). Om armaturen normalt levereras med dragströmbrytare har den även i 1-10 V-utförande dragströmbrytare för tänd-/släckfunktion. Armaturen är alltid kopplad för gemensam ljusreglering av samtliga lysrör.