Ladda ner som PDF

DALI – standardiserat protokoll
DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardiserat protokoll för styrning och övervakning av belysningssystem, där möjlighet ges att adressera och gruppera varje enhet individuellt. DALI är fullt möjligt att via gateways integreras i ett fullskaligt BMS (Building Management System).

Tekniska fakta för DALI-nät
DALI som standardspråk för med sig möjligheten att adressera och styra grupper i en belysningsanläggning, där dessutom flera olika scener med armaturer ur olika grupper kan kombineras. Detta utan komplicerad kabeldragning och krav på en mängd kringutrustning. Ledarna för matning av armaturen och trådarna för styrning kan ingå i samma kabel eller förläggas i samma rör. DALI-signalens spänning är 9,5-22,4 V och signalens ström är max 250 mA. Hastigheten för dataöverföring är 1200 bit/s. Maximal ledarlängd är 300 m vid 1,5 mm². Det digitala gränssnittet är isolerat. Det är möjligt att använda standard nätkablar vid installation – EMC-kraven uppfylls då signalen arbetar med låg spänning och överföringshastighet.

DALI styrsystemets största styrka ligger i anläggningar där ett konventionellt styrsystem inte är tillräckligt flexibelt, men anläggningar som ändå inte är tillräckligt omfattande för att motivera ett BMS – dock lämpar sig DALI väl som gränssnitt mot s. k. Building Management System för att ta hand om belysningsstyrningen.

Detta är DALI
–   Ett protokoll för digital kommunikation mellan belysningskomponenter.
–   64 individuellt adresserbara komponenter, möjliga att dela in i 16 grupper och 16 scener.
–   Skalbart, dvs. att omfattningen på 64 adresser inte är låst, finns flera system vilka i princip kan ge obegränsat antal adresser i ett och samma DALI-nät.
–   Framtaget av de ledande tillverkarna av driftdon i Europa, vilka tillsammans bildat DALI-gruppen.
–   Fullt kompatibelt – dvs. att DALI HF-don från olika tillverkare kan fungera tillsammans i samma DALI-nät. Detta förutsatt att tillverkaren följer standarden. Dock finns det tillverkarunika funktioner som avviker. 

Exempel på fabrikanter som ingår i DALI-samarbetet
–   Tridonic
–   Helvar
–   Vossloh-Schwabe
–   Philips
–   Osram