Ladda ner som PDF

Ljusreglering genom digital DSI-teknik
Digital styrning med DSI-teknik är ett gränssnitt som erbjuds från Tridonic. DSI täcker in allt från armaturbaserade lösningar till stora komplexa installationer som täcker in många hundratals armaturer.
DSI styrmoduler möjliggör ljusstyrningar och applikationer som t. ex. dagsljuskompensering, manuell ljusreglering, val av scener eller grupper, styrningar via fjärrkontroll, paneler eller via gateways till EIB/LON/1-10 V etc.
DSI kräver HF-don från Tridonic, och likt övriga digitalt reglerbara HF-don arbetar dessa med en logaritmisk ljusregleringskurva. Det innebär att ljusregleringen är anpassad till ögats känslighet och erbjuder ljusreglering från 100 till antingen 10, 3 eller 1 procent ljusnivå beroende av ljuskälla och effekt.
PCA don erbjuder alla digitala fördelar och samtliga DSI-funktioner, med undantag av felmeddelande och möjligheten till programerbara parametrar. Donens förenklade ledningsdragning och kompakta dimensioner möjliggör användning i de flesta applikationer. Driftdon för luxCONTROL erbjuds till de flesta på marknaden förekommande ljuskällor.

LuxCONTROL

Tridonic luxCONTROL bygger på särskilt utvecklade integrerade kretsar (ASIC) och tillsammans med digitala gränssnitt DSI (Digital Serial Interface) och DALI (Digital Addressable Lighting Interface) representerar luxCONTROL den högsta tekniknivå som idag finns tillgänglig för ljusreglering. Istället för att använda analoga signaler (1–10 V) sker styrningen hos luxCONTROL med digitala 8 bit eller 16 bit signaler. Det eliminerar därmed bristerna hos den analoga 1–10 V tekniken.
Med det flexibla och öppna systemkoncept som luxCONTROL erbjuder finns inga gränser; styrning och programering med vanliga tryckknappar, fjärrstyrning med IR, dagsljusstyrning, adresserbara DALI-lösningar eller integration i olika installationssystem med modern buss-teknik (EIB, LONWORKS) är några av de många möjligheter som luxCONTROL erbjuder. Driftdon för luxCONTROL erbjuds till de flesta på marknaden förekommande ljuskällor.