Ladda hem PDF

Spara energi med hjälp av ljusstyrning

Idag finns det flera olika system för styrning och programmering av dim-lösningar. Både analog och digital styrning används. Allt från enkla och kostnadseffektiva varianter för mindre rumslösningar, till hög tekniknivå med armaturbaserade lösningar till stora komplexa installationer med många hundratals armaturer.

SwitchDIM, som ursprungligen kommer från Tridnoic, har idag blivit synonymt med det ekonomiskt gynsamma insteget till den digitala tekniken för ljusreglering, faspulsstyrning. Tekniken erbjuds idag från de flesta dontillverkare, och den möjliggör enkel styrning via återfjädrande tryckknappar där en puls från 230 V fas utgör styrsignalen.
SwitchDIM reglering via återfjädrande tryckknapp, där endast nätspänningen används som styrsignal, gör lösningen till ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ. Det som krävs utöver rätt HF-don i armaturen är en 4-ledare fram till armaturen. Denna ska innehålla konstantfas till HF-donet, nolla, jord samt en styrtråd, kopplad via återfjädrande tryckknapp för att klara drift och styrning av armaturen. Styrtråden bör lämpligtvis vara kopplad över samma konstantfas som förser HF-donet med matning.
Även 3-fas installation är möjligt, men kräver att separat inkopplingsanvisning för detta följs. Det är vid SwitchDIM ljusreglering möjligt att styra upp till 25 HF-don över samma återfjädrande brytare. Valfritt antal återfjädrande brytare går att använda för styrning av
armaturerna. Längden på styrledningen är obegränsad.

OBS! Var noga med att kontrollera fabrikat på HF-donet då dessa siffror endast gäller Tridonic.

Nätspänningens kvalitet
Rätt kvalitet på nätspänningen är avgörande för problemfri ljusreglering vid faspulsstyrning, då en ojämn nätspänning ofta leder till att armaturerna hamnar i otakt. Installationer i anslutning till tyngre industri, frekvensomriktare, varvtalsregulatorer eller separat matad reserv‑ kraft kan ofta orsaka störningar och då kan det vara lämpligare att komplettera med t. ex. ett DSI gränssnitt.