Ladda ner som PDF

Närvarodetektorer – så väljer du rätt teknik för olika miljöer

I våra armaturer erbjuds närvarodetektorer med olika teknik för detektering. Vi använder oss av  PIR- och HF-teknik. Det finns för- och nackdelar med båda teknikerna. Här kan du läsa mer om skillnaderna och även hur du väljer rätt teknik för olika typer av miljöer.

PIR – Passiv infraröd detektor
PIR-tekniken känner av förändringar i omgivningstemperaturen i fråga om infraröd strålning, vilket gör den känslig för solljus och utomhusapplikationer. Den lämpar sig däremot väl för öppna inomhusområden med fri sikt
i detekteringsfältet. PIR-sensorn måste sitta öppet i armaturen, den klarar inte av att detektera genom t. ex. en plastkupa. Sensorn är också känslig för nedsmutsning. Däremot är PIR-sensorn okänslig för vibrationer och andra rörelser än de som orsakas av djur eller människor som avger kroppsvärme.

HF – Mikrovågssensor

Så kallad HF-sensor/mikrovågsteknik är en form av radar, där endast rörelse krävs för detektering. Här krävs endast mycket små rörelser, och tekniken passar därför utmärkt i miljöer där människor är stillasittande. Tekniken är aktiv och betydligt känsligare än PIR. En annan fördel jämfört med PIR är att detektorn kan placeras dolt, t. ex. i kapslade armaturer med plastkupa. Sensorn är i det närmaste okänslig för nedsmutsning.
Viktigt att tänka på vid användning av mikrovågsteknik är däremot placeringen, då avkänning även kan ske genom väggar, tak, golv eller dörrar. Tekniken kan också vara känslig för vibrationer och den avskärmas av metall. Vid valet av rätt sensorteknik är det många faktorer som spelar in – fråga oss gärna om du är osäker.