Ladda ner som PDF

LED – tekniken som fortfarande utvecklas

Mycket är fortfarande under utformning vad gäller standardisering och riktlinjer till hur ljuskällor och armaturer ska redovisas och jämföras. Idag finns en förutgåva av en kommande standard för LED-armaturer samt en uppdatering av standarden för utformning av en belysningsanläggning, som bl. a. ligger till grund för Ljusamallen och Ljus & Rum.

Obehagsbländning – UGR bländtal och LED

Vid projektering av armaturer med LED-ljuskällor är det inte alltid relevant att använda UGR-bländtal för att utläsa eventuell obehagsbländning. LED-armaturen kan ha ett bättre värde än vad som i praktiken upplevs av ögat. Det beror på att LED-ljuskällan kan ha en mycket hög luminans i en väldigt smal och avgränsad vinkel vilket inte framkommer i UGR-tabellen. Det som är mera relevant är då att titta i luminans­tabellen för armaturen. För beräkning av UGR-bländtal och luminans görs detta lämpligast i någon mjukvara för ljusplanering, som ReLux eller DIALux.

Armaturplacering och avbländning
Under projektering med LED gäller det att lägga extra tid till planering och val av ljuskälla och armatur – då avbländningen är oerhört viktig, både inomhus och utomhus – och väldigt avgörande för kvaliteten på den färdiga anläggningen.
Här kan det skilja sig mycket mellan vanligen förekommande lösningar, och viktigt att komma ihåg är att allt inte går att redovisa i mätvärden eller datablad.