Här kan du ladda ner el-branschens gemensamma reklamationsblankett för ALEM09 försäljningsvillkor.

Reklamationsblankett ver 2009-08-24.doc