Ladda ner som PDF

Inbyggd sensor för till-/frånslag på närvaro och ljusnivå alt. konstantljus

Från Tridonic erbjuder vi två olika system som har gemensamt fysiskt gränssnitt, vilket innebär att samtliga våra armaturer som klarar smartSWITCH (endast reläfunktion) även klarar smartDIM SM-systemet. Det senare möjliggör även konstantljusstyrning och en del andra programerbara parametrar, via en enkel vridväljare.

Belysningsanläggningar i offentlig miljö utgör en stor del av vår totala energiförbrukning. Enklare armaturbaserade system är en kostnadseffektiv lösning för att öka energieffektiviteten. De enklare systemen kräver oftast ingen särskild teknisk kompetens, utan riktar sig direkt till slutanvändaren.
Armaturer med inbyggd sensor för närvarodetektering är lämpligt i utrymmen för personliga arbetsplatser, eller kontorslandskap med tydlig avgränsning av arbetsplatserna, där oavsiktlig detektering kan undvikas. De är även lämpliga för trapphus och toaletter etc. Vid mycket dagsljusinsläpp bör armaturen kompletteras med styrning för konstant ljusnivå för ytterligare besparing.

SmartSWITCH
SmartSWITCH har inställningsmöjligheter för frånslagsfördröjning, närvaro samt ljusnivå – frånslag endast vid inställd nivå. Frånslagsfördröjningen för närvarodetekteringen regleras steglöst från 5 sek - 30 min. Frånslag på ljusnivå, önskad ljusnivå regleras steglöst från 50 - 2 000 lux, samt avstängd ljussensor.
Armaturer med smartSWITCH som levereras från zobra  är förinställda på frånslag efter 15 min samt ljussensorn ställd i läge från. Andra konfigurationer på begäran.

Kompatibilitet
Tridonic smartSWITCH fungerar endast som ett relä vilket reglerar till- och frånslag på matningen till armaturen. Lämplig till HF-don för direktdrift och ljusreglering. Se respektive armatur för information om vilka lösningar som erbjuds från zobra.

SmartDIM SM
SmartDIM SM har samma fysiska gränssnitt som smartSWITCH, dock med skillnaden att den även erbjuder konstantljus via ljussensor. Möjlighet till individuell reglering via antingen dragströmbrytare eller återfjädrande tryckknapp. Den innehåller 16 förinställda scenarion/funktioner som enkelt kan väljas via en vridväljare, dvs. ingen programering från PC är nödvändig.

 

Actilume och iDim – inbyggd sensor med närvaro och konstantljusnivå

Från Philips och Helvar erbjuder vi två olika system som i grunden har liknande specifikation. Till exempel närvaro-/ frånvarodetektering och konstantljus. Det finns ett antal olika grund­scenarier att välja bland – som cell-kontor, kontorslandskap eller klassrum – för att erhålla rätt
parametrar och funktioner för maximal energibesparing i vald tillämpning. Viss funktionalitet är valbar direkt för användaren.


Systemen Actilume från Philips och det motsvarande iDim från Helvar är kompetenta lösningar för armatur-inbyggnad. Båda har viss funktionalitet som kan påverkas av slutanvändaren – enklare funktioner där det finns möjlighet till personliga inställningar av flera parametrar. Det kräver oftast ingen särskild teknisk kompetens, utan riktar sig direkt till brukaren av armaturen.

Philips ActiLume
Actilume-systemet från Philips består av en sensor och en styrenhet där styrningen internt i armaturen sker via DALI. Detta kräver DALI HF-don i armaturen. Styrenheten har två kanaler – Corridor och Window – där det alltid ligger en förskjutning av ljusnivåerna mellan dessa, om ljussensorn är aktiv.
Styrenheten har en ingång för faspulsstyrning där de båda kanalerna alltid styrs gemensamt – ingången tar även tänd-/ släckkommandon. Direkt på sensorn kan användaren välja mellan två olika grundinställningar, samt även via faspulsstyrningen lagra konstantljusnivå. För mera programmerbarhet krävs en IR-fjärrkontroll. Rörelsedetektorn i Actilume täcker vid en montagehöjd på 2,5 m ett område på 4x4 m för små rörelser, och 6x5 m för större rörelser.

Helvar iDim
Likt systemet från Philips är Helvar iDim en sensor tillsammans med en styrenhet för inbyggnad i armaturer. Styrning sker via DALI-signal och systemet innehåller sex olika driftslägen för bästa funktionalitet efter tillämpning. Åtkomst för användaren att enkelt välja läge via ett vridreglage.
Liksom Actilume finns möjlighet till extern faspulsstyrning via tryckknapp eller dragströmbrytare – tillgängligt i vissa armaturer – och även här delat på två DALI-kanaler. Som tillbehör finns en IR-fjärrkontroll som möjliggör val av ljusnivåer och andra anpassningar.

Kompatibilitet

Se respektive armatur för information om vilka lösningar som erbjuds för inbyggt montage från zobra. Har du frågor om ljusstyrning eller intelligenta armaturer – tveka inte att kontakta oss för bästa lösningen för just dig.