Vad är zobra

zobra är ett privatägt företag beläget i Vimmerby, nordöstra Småland.

 

 

 

Vår inriktning:

Vår inriktning är att utveckla, tillverka och marknadsföra funktionsriktig
belysning med god design för offentlig miljö.

 

 

 

Vår filosofi:

Vår ambition är att vi alltid skall låta det sunda förnuftet råda, därför
utgår vi från det i våra processer. Tillsammans med våra kunder hittar
vi kostnadseffektiva och funktionsriktiga belysningslösningar.

 

Vi sätter stor vikt vid att lyssna och ta tillvara på våra kunders krav,
önskemål och kompetens i ett gemensamt perspektiv.

”Goda relationer skapar goda affärer!”