FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
ZOBRA AB

Gäller från januari 2015

Priser

Samtliga priser är exklusive moms och exklusive ljuskälla, fritt vårt lager, där inget annat anges.

Betalningsvillkor

Fakturan förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat avtalats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8 procent.

Leveransvillkor och garanti

Emballage där så används ingår i priserna. Detta gäller även pallar. För Noral-sortimentet gäller alltid fritt fabrik. För Zobra-sortimentet gäller fritt fabrik vid order understigande ett värde av 10 000 kronor exklusive moms och frakt. All transport sker här på köparens risk – köparen ansvarar själv för eventuell transportförsäkring. För order ur Zobra-sortimentet med ett värde överstigande 10 000 kronor levereras dessa fritt till kund inom Sverige via speditör vald av oss. Gällande mervärdesskatt vid leveranstillfället tillkommer. I övrigt hänvisas till allmänna leveransvillkor avseende elektriskt material för leverans och användning inom Sverige enligt ALEM09* med nedan specificerade avvikelser.
*Med ändring av punkt 26 i ALEM09 avseende vite vid försening, utgår detta och gäller endast när så i förväg överenskommits. Även punkt 38 till och med 48 ändras avseende Zobras ansvar för fel på komponenter, här gäller respektive underleverantörs allmänna villkor. För punkt 46 med hänvisning till andra stycket under punkt 38 gäller Svenska Belysningsbranschens tillägg angående ersättningsanspråk.
Reklamation skall anmälas skriftligen på reklamationsblankett enligt SEG/EIO/EL för ALEM 09. Blanketten hittar du på www.zobra.se. Om leveranstid anges menas dagen för avsändning från fabrik. Vid skadat gods skall anmälan alltid göras till speditören inom 7 dagar.

Retur av varor

Returer för kreditering, eller för utbyte vid felbeställning, sker mot returavdrag om minst 25 procent och får endast ske efter samråd och överenskommelse med Zobra. Kontakt skall tas med Zobra inom 10 dagar från mottagandet av varan. Kunden är fullt ansvarig för transportrisken vid sådana returer. Om returen är förorsakad av felleverans och ansvaret för detta ligger hos Zobra, skall Zobra täcka transportutgifterna vid returen och vid leverans av korrekt vara.

Förbehåll

Utan föregående meddelande äger vi rätten att ändra konstruktioner, dimensioner, beteckningar och priser.